Sağlık İksiri Kefirin İnsan Sağlığı için Önemi Değerlendirme 0 defa değerlendirildi 0 değerlendirme Kaç Puan Verirsin? ...

Sağlık İksiri Kefirin İnsan Sağlığı için Önemi
  • Değerlendirme
  • defa değerlendirildi

  • 0 değerlendirme
    • Kaç Puan Verirsin?

641
0
PAYLAŞ
Sağlık İksiri Kefirin İnsan Sağlığı için Önemi
Sağlık İksiri Kefirin İnsan Sağlığı için Önemi

Kefir; kephir, keyr, keper, kepher, knapon, kepi ve kipe şeklinde değişik adlar altında, oldukca eski senelerden beri malum bir içecek olup, kökeni şimal Kafkasya’dır. Ortadoğu’da “Peygamber darısı” olarak adlandırılan kefir, sütün mayalandırılmasıyla elde edilir. Gençlik iksiri ve su yerine içilmekte olan kefir, Türkler yardımıyla yayılmıştır. Kefir minik karnabahar, süngerimsi yada patlamış mısır görünümünde, renkleri beyaz, beyaz-sarı, taneleri fındık yada buğday büyüklüğündedir. İyi bir kefir akıcı kıvamda, benzeşik ve parlak bir görünümde olup, içildiği vakit hafifçe mayamsı tat ve aromaya haizdir. Muhafaza esnasında asitlik, CO2 ve alkol miktarının artmasına bakılırsa; tatlı, orta ve oldukca sert kefir olarak sınıflandırılmaktadır.

Kefir, sütün fermantasyonu sonucu elde edilir. En mühim özelliği fermantasyon sonunda süzülerek yeniden kullanılmasıdır. Sütteki etil alkol ve laktik asitin beraber gelişmesiyle oluşur. Kefirdeki CO2 ‘ten dolayı köpüren bir özelliktedir.  Gıda kıymeti; 100 gram kefirde, enerji 65kcal, yağ 3,5gr, protein 3,3gr, laktoz 4,0 gr, su 87,5gr, kalsiyum 0,12gr, laktik asit 1,1gr, kolesterol 13mg, B 12 vitamini 0,5mg’dır.

Kefirin danelerindeki mikrobiyolojik özellikler, üretim metodu, danelerinin orjini ve identifikasyon yöntemine bakılırsa değişim gösterir. Yaygın olarak kefir danesinde bulunan mikroorganizmalar; laktik asit bakterileri, (Lactobacillus casei, L. brevis, , L. caucasicus, L. acidophilus, L.kefir, L.bulgaricus), lökonostoklar (Leuconostoc dextranicum), asetik asit bakterileri (Acetobacter aceti, A. rasens), mayalar (Kluvyveromyces marxianus, Torulaspora delbrueckii, Candida kefir, Saccharomyces cerevisia), streptokoklar (Streptococcus lactis, S.durans, S.citrovorum S.cremoris, S. Thermophilus, S.diacetylactis), kazein ve polisakkatitler ile beraber matriks biçiminde küme oluşturmaktadır.

Kefir, yoğurt ve öteki fermente süt ürünleri ile karşılaştırıldığında, mikroflorasında bulunan mayalar ve asetik asit bakterileri etkisiyle zararı dokunan bağırsak mikroorganizmalarına karşı yüksek antibiyotik aktivite gösterdiği araştırmacılarca tespit edilmiştir.

Kefirin İnsan sağlığı Açısından Tesirleri. Kefirin mide ve bağırsak hastalıkları üstündeki yararlı tesirinin ve tedavi edici hususi durumunun, Rus doktorları tarafınca ortaya konulmasıyla hastane ve sanatoryumlarda oldukca yaygın olarak kullanılmış olup, ilk bilimsel emekler yapılmıştır. Böylece Rusya 1930 yıllında endüstriyel düzeyde ilk kefir üretimini başlatmıştır.

Sindirim Sistemi üstüne Tesiri; Kefir, probiyotik bakterileri içermesinden dolayı, hastalık yapıcı bakterilerin bağırsaklara yerleşmesini önler, bağırsak florasında yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar, bağırsakların çalışmasını düzenler, kabızlığı önlemeye destek sağlar, kalsiyum, magnezyum vb. minerallerin emilimlerini artırır, ihtiva ettiği CO2 ve kalsiyum tuzları etkisiyle gıdaların sindirilmesini ve nitrojen metabolizmasının parçalanma ürünlerinin vücuttan atılımını kolaylaştırır.

Laktoz intoleransı olan kişiler için (laktaz enzimi noksanlığı) ideal bir içecektir Kefirde 40’ın üstünde probiyotik bulunurken yoğurtta yalnız iki probiyotik bakteri (L.bulgaricus, S.thermophilus) bulunmaktadir.Bu bakterilerin ürettiği laktaz, laktozu sindirir. Bunun için de laktoz oranını azaltma özelliği kefirin yoğurttan fazladır. Laktoz intoleransı kişilerde görülen gaz ve ishal şeklinde problemler, kefirde bulunan maya ve bakteriler tarafınca laktaz enzimi üretilmesiyle ortadan kalkmaktadır.

Sinir Sistemi Üstüne Tesiri; Kefir, K ve B karmaşık vitaminlerince varlıklı olup, kafi alınması durumunda karaciğer, böbrek, depresyon, sinirsel rahatsızlıklar, iştahsızlık, deri hastalıkları ve uykusuzluğa iyi geldiği belirtilir. Kefirin depresyonu azaltıcı ve sinir sistemi üstünde rahatlatıcı tesiri, esansiyel aminoasitlerden bir tanesi olan triptofan ile mineral maddelerden magnezyum ve kalsiyum içinde ne olduğunun yüksek olmasına bağlanmaktadır.

Kefirin bağışıklık sistem üstüne tesirleri: Kefirde oluşan antibakteriyel maddeler, bir çok patojen mikroorganizmanın faaliyetini negatif etkisinde bırakır. Enfeksiyonlara karşı laktik asit bakterileri yardımıyla bağışıklık sisteminde etkinliği arttırırlar.

Öteki Tesirleri; Kronik dizanteri ve kronik hepatitte tedavi edici niteliğe haizdir. Bağırsak geçirgenliğini azaltarak besin allerjisini önlemektedir. Kefirde bulunan laktik asit bakterilerinin bazılarının kolesterol düşürücü tesiri bulunmaktadır. Araştırmalarda kanser gelişimini önleyici, antioksidant, antimutajenik, antiinfla-matuvar tesirleri de mevcuttur.

Netice olarak, tertipli olarak tüketilen kefir, ihtiva ettiği yararlı bakteriler, mayalar, vitaminler, mineraller ve esansiyel aminoasitler ile vücudun temel fonksiyonlarının devamını sağlar. Ek olarak antibakteriyel etkiye haiz olması, sindiriminin kolay olması, laktoz intoleranslı kişilerce de kolaylıkla tüketilmesi, tümör oluşumu riskini azaltması, karaciğer, safra, böbrek fonksiyonları ve kan dolaşımı üstünde pozitif yönde etkisinde bırakır göstermesi, kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı mühim bir gıda maddesidir.
Kaynakça:
1. Alpkent Z, Demir M. Kefir ve kefirin sağlık üstüne tesirleri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Besin Mühendisliği Kısmı 2004.http://www.altinkilic.com/bilimsel nitelikli arastirmalar .html
2. ANONYMOUS, 2005. www. food.itu.edu.tr/keyfi_kefir.pdf
3. ANONYMOUS(A),2006http://susurluk.balikesir.edu.tr/kefir
4. ANONYMOUS(B),2006http://www.vghd.org.tr/bilgibankasi/kefir.htm
5. ANONYMOUS(C),2006.http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat/teb_fermente_sut.pdf
6. ANONYMOUS(E)2005http://agr.ege.edu.tr/depts/sut/kefir.htm
7. Farnworth ER. Kefir a complex probiotic. Food Science and Technology Bulletin:Functional Foods 2005;2:1-17
8. Fernandes CF, Shahani KM, Amer MA. Therapeutic role of dietary lactobacilli and lactobacillic fermented dairy products. FEMS Microbiology Letters 1987;46:343–56
9. İnanç N, Şahin H,Çiçek B. Probiyotik ve prebiyotiklerin insan sağlığı üstüne tesirleri. Erciyes Tıp dergisi 27(3) 122-127,2005br
10. İNAL, T., 1990. Süt ve Süt Ürünleri Hijyen ve Teknolojisi, İstanbul, s.563-567.
11. KARAGÖZLÜ, C., 2003. Fermente Bir Süt İçeceği : Kefir. E.Ü. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Kısmı Yayınları. İzmir
12. Karagözlü C. Kefir – probiotic fermanted milk product. 50 th Anniversary of the university of food technology HIFFI 2003 Oct 15-17; UFTA Academic Publising House, Plovdiv – Bulgaria. Collection of scientific works of the HIFFI Plovdiv 2003; 404-9
13. Karagözlü, C. Değişik ısıl işlem uygulanmış inek sütlerinden kefir kültürü ve kefir tanesi ile üretilen kefirlerin dayanıklılığı ve nitelikleri üstünde araştırmalar (yüksek lisans tezi). İzmir: E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
14. Karagözlü C. Kefir. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. E.U. Culture Center, Konak-Izmir (April 17 – 19, 2008)
15. Karagözlü C. Kefir: Fermente bir süt içeceği, 2005.http://www.hekimce.com.
16. KEMP, N., 1985. Kefir: Study and Use of A Starter for ther Preparation of A Drink. FSTA.ll(5):869.
17. KLUPSCH, H.J., 1984. Produktverbeeesrung am Beispiel Kefir. Deut-Mol-Zeit., 15, 466
18. Liu JR, Wang SY, Chen MJ, Chen HL, Yueh PY, Lin CW. Hypocholesterolaemic effects of milk-kefir and soyamilk-kefirin cholesterol-fed hamsters. BJN 2006;95:939-46.
19. Muhsiroğlu Ö.2007. Ankara. Beslenme ve Kanser Hasta bilgilendirme Kitapçığı.TC. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Konutanlığı Tıbbi Onkoloji B.D. Gata Matbaa Gösterim No: 2007/26
20. ÖTLEŞ, S. and Ö. ÇAĞıNDI., 2003. Kefir: A probiotic Dairy-Composition, Nutritional and Therapeutic Aspects. Pakistan Journal ofNutrition 2 (2):54-59
21. Özden A, 2008. Biyoyoğurt- Probiyotik Yoğurt( Kefir). A.Ü. Tıp Fak. , Gastroenteroloji Bilim Dalı. güncel gastroenteroloji 12/3. Ankara.169-181
22. SEZGİN, E., 1984. Fermente Süt Ürünleri Ders Notları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Kısmı, Ankara
23. Terzi G. Kefirin bileşimi ve beslenme açısından önemi. Vet Hek Der Dergisi 2007;78: 23-30
24. ÜÇÜNCÜ, M., 1980. Süt İçkilerinin Cemiyet Sağlığı ve Türkiye Sütçülüğündeki Yeri ve Onemı. E.U.Z.F. Dergısı, 1(1): 249-256
25. WITTHUHN, R.C., T.SCHOEMAN and T.J. BRITZ. 2004. Isolation and characterization of the microbial population of different South African kefir grains. Society of Dairy Technol. 57(1): 33-37
26. YÖNEY, Z., 1979. Yoğurt Teknolojisi. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları.715.A.Ü.Matbaa, Ankara.

Yazar: Fadime Yalçın

Okuduğunuz için teşekkürler.

Sağlık Pasajı.com tarafınca BilgiUstam.com referans alınarak derlenmiştir.

BİR CEVAP BIRAK